Narzędzia do obróbki skrawaniem – czym są i kiedy Ci się przydadzą

Narzędzia do obróbki skrawaniem – czym są i kiedy Ci się przydadzą

28 października, 2021 Wyłączono przez Artykuły Sponsorowane

Na przestrzeni wielu lat ludzkość w różny sposób „obrabiała” przedmioty. Początkowo do wykonania tego zadania używano kamieni czy też drewna. Wraz z postępem technologicznym rozpoczęto realizować procesy obróbcze z wykorzystaniem temperatury czy też z wykorzystaniem odlewnictwa. Jednakże do prawidłowego wykonania współcześnie znanych nam procesów obróbczych konieczne jest posiadanie takich asortymentów jak narzędzia do obróbki skrawaniem.

Czym jest obróbka skrawaniem oraz narzędzia skrawające?

Aby wiedzieć czy narzędzia do obróbki skrawaniem okażą się dla nas przydatne – musimy najpierw wiedzieć czym jest obróbka skrawaniem oraz jak dokładnie definiuje się narzędzia skrawające.  Skrawanie traktuje się jako jedną spośród wielu dostępnych technologii wytwórczych.  Obrabianie materiałów za pośrednictwem narzędzi do skrawania stanowi rodzaj obróbki, w której – w wyniku oddzielenia warstwy materiału o określonej wcześniej grubości od przedmiotu, który jest poddawany procesom obróbczym – powstaje „ubytek” zwany inaczej naddatkiem materiałowym.  Do realizacji tego celu wykorzystuje się klinowe ostrze zamontowane na narzędziu skrawającym. By odpowiednio ukształtować powierzchnię – porusza się ono względem obrabianego asortymentu z określoną prędkością.

Kategoryzacja i użyteczność narzędzi skrawających

Narzędzia skrawające mogą zostać różnie skategoryzowane. Pierwszy sposób na ich rozdzielenie to podział ze względu na sposób obróbki. Wówczas możemy wyróżnić: noże tokarskie, noże strugarskie, nawiertaki, wiertła, rozwiertaki, pogłębiacze, przeciągacze, przepychacze, wytaczadłą, frezy, głowice frezowe,  gwintowniki, narzynki, głowice gwinciarskie, frezy grzebieniowe, frezy ślimakowe, dłutaki Fellowska, frezy modułowe, wiórkowniki, piły, skrobaki, ściernice, osełki, głowice do gładzenia. Innym podziałem jest podział według kształtu obrabianej powierzchni: do powierzchni zewnętrznych, do obróbki otworów, do obróbki gwintów, do obróbki kół zębatych. Istnieje także podział według metody kształtowania powierzchni: punktowe, kształtowe, obwiedniowe.  Narzędzia do obróbki skrawaniem punktowym posiadają ostrze, którego wierzchołek styka się z kształtowaną powierzchnią poruszając się jednocześnie po wcześniej określonym torze oraz nadając jej odpowiedni kształt.  Metoda kształtowa polega na tym, iż narzędzia do obróbki skrawaniem stykają się z obrabianą powierzchnią liniowym stykiem krawędzi skrawającej. Wówczas zarys ostrza narzędzia jest zgodny z z zarysem obrabianej powierzchni. Z kolei w kształtowaniu obwiedniowym zarys przedmiotu obrabianego związany jest z kształtem zarysu narzędzia  oraz z ruchem odtaczania czyli kinematycznym powiązaniem ruchu narzędzia z ruchem przedmiotu. Narzędzia skrawające są więc niezbędne w wielu procesach wytwórczych i w wielu branżach. Bez nich nie byłoby możliwe nadawanie przedmiotom określonych kształtów bez względu na to czy obróbce zostaje poddawany metal, drewno, kamień czy inne materiały.