Czym charakteryzują się biologiczne oczyszczalnie ścieków?

Czym charakteryzują się biologiczne oczyszczalnie ścieków?

1 maja, 2022 Wyłączono przez Artykuły Sponsorowane

Przydomowe oczyszczalnie ścieków wykorzystywane są jako alternatywy dla tradycyjnego szamba. Ze względu na wprowadzenie coraz bardziej restrykcyjnych przepisów dotyczących oczyszczania zanieczyszczeń, jedną z najczęściej wybieranych sprzętów w ostatnim czasie jest biologiczna oczyszczalnia ścieków. Wyróżnia ją nie tylko bezobsługowość, ale również możliwość ubiegania się o dotację. Co warto wiedzieć o biologicznej oczyszczalni nieczystości?

Biologiczna oczyszczalnia ścieków – co to jest?

Biologiczna oczyszczania nieczystości to jeden z rodzajów przydomowych oczyszczalni. Może być ona zastosowana zarówno w małych gospodarstwach domowych, jak i większych, w których zamieszkuje nawet 20 osób. Oczyszczanie w tym przypadku polegać będzie natomiast na oczyszczeniu nieczystości w wyniku działania różnego rodzaju procesów biologicznych.

Jedną z największych zalet tego typu sprzętu dostępnego w ofercie producenta oczyszczalni ścieków EKO-BIO jest przede wszystkim niski koszt eksploatacji. Co więcej, jest ona praktycznie bezobsługowa, ponieważ wymaga jedynie uzupełnienia flory bakteryjnej oraz wywozu osadu co kilka miesięcy. Osoby, które zdecydują się na zakup biologicznej oczyszczalni, mogą również starać się o uzyskanie dotacji ze środków publicznych na jej zakup nawet do 80 proc. całej inwestycji.

Jak działa biologiczna oczyszczalnia nieczystości?

Biologiczne oczyszczanie ścieków przeprowadzane jest w kilku etapach w procesie tlenowym i beztlenowym. W pierwszym z nich udział biorą bakterie nazywane aerobami, które przy udziale tlenu rozkładają nieczystości na dwutlenek węgla, wodę i nadmiarową biomasę. Proces beztlenowy z kolei wykorzystywany jest w przypadku ścieków o wyższym stopniu zanieczyszczenia związkami organicznymi. Mikroorganizmy, które biorą w nim udział to anaeroby, które przekształcają nieczystości do metanu, biomasy i dwutlenku węgla.

Oczyszczanie natomiast rozpoczyna się od oddzielenia większych zanieczyszczeń przy pomocy urządzeń przesiewowych. Następnie odzyskiwany jest materiał mineralny, który osadza się w specjalnych kanałach. Zanieczyszczenia wpływają do zbiorników sedymentacyjnych, w których stabilizują się przez kilka godzin. Wówczas rozkładane są one przez bakterie tlenowe i beztlenowe. Na tym etapie usuwana jest także część azotu oraz fosforu.

W ostatnim etapie pracy biologicznej oczyszczalni ścieków materia organiczna opada na dno osadnika końcowego, a oczyszczona woda może zostać bezpiecznie zastosowana do podlania roślin, do odprowadzenia do gruntu, cieku wodnego lub kanalizacji zbiorczej.