Dlaczego badanie gruntu przed budową jest takie ważne?

Dlaczego badanie gruntu przed budową jest takie ważne?

14 lutego, 2020 Wyłączono przez Artykuły Sponsorowane

Podjęcie decyzji o wybudowaniu własnego domu to bardzo odpowiedzialne postanowienie, które wymaga znajomości pewnych istotnych kwestii, które dotyczą zasad związanych z budownictwem.

Podjęcie decyzji o wybudowaniu własnego domu to bardzo odpowiedzialne postanowienie, które wymaga znajomości pewnych istotnych kwestii, które dotyczą zasad związanych z budownictwem. Nie wystarczy kupno działki, wybranie projektu i zamówienie ekipy budowlanej. Trzeba jeszcze przed samą budową załatwić kilka ważnych spraw, np. zlecić geotechniczne badanie gruntu. Dlaczego jest to tak istotna kwestia? O tym za chwilę.

Geotechniczne badanie gruntu

Zanim ekipa wkroczy na działkę i zacznie prace budowlane, właściciel działki musi otrzymać pozwolenie na budowę. Niestety jest to dość żmudna, typowo „papierkowa” robota, wymagająca uzyskania uzgodnień i przeprowadzenia kilku badań. Standardem jest zbadanie, czy grunt, na którym powstanie dom, nadaje się do budowy. Zlecenie przeprowadzenia badań geotechnicznych gruntu to wydatek wynoszący średnio 1500-2000 złotych. Jeśli grunt jest słaby, tak jest w przypadku torfu, to wymagane będzie dodatkowe wykonanie projektu geotechnicznego. Ostateczną opinię wydaje projektant. Najlepiej, jeśli na działce dominuje piasek. Ten typ gruntu jest najlepszy pod budowę domu.

W jaki sposób przeprowadzane jest badanie i dlaczego jest tak ważne?

Badanie gruntu można przeprowadzić różnymi metodami. Często stosuje się tzw. metodę mikroskopową, która umożliwia szybką ocenę rodzaju gruntu, jednak ma jedną wadę – wyniki są orientacyjne i mało dokładne. Niemniej jednak przy budowie domu nie trzeba szczegółowo wnikać w cechy rodzaju gruntu. Wystarczy określić czy jest to piasek, żwir, torf itp. Dokładniejszym pomiarem jest badanie gruntu metodą cylinderka i hydrostatyczną. Wówczas sprawdza się strukturalno-teksturalne właściwości gruntów, głównie stopień jego zawilgocenia. Z pewnością ta metoda zostanie zastosowana, kiedy stwierdzi się, że na działce, na której powstać ma obiekt budowlany, dominuje podmokły teren w postaci gleb torfowych, czarnoziemów.

Do przeprowadzenia badań gruntu wykorzystuje się wiertło hydrauliczne przymocowane na podwoziu samochodu. W ten sposób badanie może być wykonane w dowolnym miejscu i nie ma problemu ze źródłem zasilania, a to w przypadku działki budowlanej spore ułatwienie. Przy wierceniu pomocne są tzw. sondy statyczne pomagające ocenić parametry geotechniczne gruntu oraz ocenić ciśnienie wody w porach gruntu. Zwykle na działce wykonuje się kilka odwiertów, najczęściej trzy, w różnych miejscach, tak by mieć pewność, że rodzaj gruntu występuje na całym jej obszarze, a nie w różnych miejscach.

Pozostałe maszyny i narzędzia wykorzystywane podczas przeprowadzania badań geotechnicznych gruntu:

  • wyciągarki ręczne i hydrauliczne,

  • wiertnice,

  • próbniki do gruntu,

  • formy do stabilizacji,

  • ubijaki i prasy CBR.

Badanie gruntu pod budowę to wymóg, jaki nakłada prawo budowlane, a także Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.

Formalno-prawne obowiązki badania gruntu przed rozpoczęciem budowy dadzą jasny obraz sytuacji, czy grunty nadają się, by powstał na nich dom czy też inna budowla. Wyeliminują ryzyko budowy obiektu na nieznanym podłożu. Tego typu badania pozwolą także ustalić, jaki typ betonu należy zakupić do budowy, określić liczbę zbrojeń itp. Poza tym, jeśli nawet podłoże gruntowe będzie słabej jakości, będzie można ustalić, jakie zabezpieczenia wdrożyć, by budynek nie zaczął się zapadać i był odpowiednio wzmocniony.