Jak wygląda badanie georadarowe?

Jak wygląda badanie georadarowe?

26 lipca, 2023 Wyłączono przez Artykuły Sponsorowane

Badania georadarowe wykorzystują technologię sięgającą początkami połowy XX wieku. Urządzenie emituje falę radarową i odbiera falę powrotną, dzięki czemu ma możliwość rejestracji profili pomiarowych napotkanych struktur. Najbardziej dobitnym przykładem tego działania jest przekrój geologiczny. Sama metoda jest szybka, wydajna i bezinwazyjna. W poniższym tekście przyglądamy się jej nieco bliżej.

1. Na czym polegają badania georadarowe?

2. Gdzie stosuje się pomiary georadarowe?

3. Kiedy można zastosować georadar?

Jeśli potrzebujesz przeprowadzić badania georadarowe, możesz skorzystać z usług wyspecjalizowanej firmy, na przykład Gispro. Otrzymasz w ten sposób rezultaty oraz szybką wstępną ocenę wyników.

Na czym polegają badania georadarowe?

Jak wspomnieliśmy już wcześniej, metodą georadarową nazywamy metodę, w której fala elektromagnetyczna kierowana jest w stronę badanego obiektu. Następnie przechodzi przez ośrodek, w którym ulega załamaniu lub odbiciu, po czym jest przechwytywana przez antenę odbiorczą. Jeśli natomiast napotka na jakiś obiekt, infrastrukturę, podziemne przeszkody lub inne niejednorodności, ulegnie rozproszeniu – dyfrakcji.

Przekazy z obu fal o konkretnej częstotliwości są rejestrowane z wykorzystaniem oprogramowania. Takie sygnały tworzą głębokościowy przekrój georadarowy, który określa się mianem radarogramu (echogramu).

W zależności od celu i warunków badania wykorzystuje się odpowiedni rodzaj metody georadarowej. To:

 • profilowanie georadarowe – wykonywane dla celów rozpoznania geologicznego lub geotechnicznego,
 • mapowanie georadarowe – mające na celu stworzenie map głębokościowych.

Gdzie stosuje się pomiary georadarowe?

Z powyższych rozważań wynika już, kiedy usługi georadarowe są niezbędne. Warto natomiast mieć świadomość, że stosuje się je w wielu branżach. Przykładowe zastosowania to:

 • wielkopowierzchniowe badania na stanowiskach archeologicznych,
 • mapowanie podziemnych sieci komunalnych,
 • lokalizacja różnego rodzaju obiektów i struktur podziemnych w warunkach terenowych,
 • prace związane z planowaniem i eksploatacją sieci kablowych i rurociągowych,
 • wykrywanie niewybuchów i niewypałów,
 • diagnostyka nawierzchni,
 • ocena rozmieszczenia warstw podkładowych,
 • klasyfikacja podłoża,
 • badanie terenów przemysłowych i skażonych.

Kiedy można zastosować georadar?

Jak widać, zakres zastosowania georadaru jest naprawdę szeroki. Tego typu pomiary są bezinwazyjne, dlatego z powodzeniem przeprowadza się je nawet na terenach o szczególnych wymaganiach, także w budynkach, rezerwatach przyrody czy terenach skażonych. Dużym atutem jest możliwość uzyskania już w trakcie badania wstępnych wyników.