Kominek w domu – o co warto zadbać wcześniej?

Kominek w domu – o co warto zadbać wcześniej?

29 czerwca, 2020 Wyłączono przez redakcja

Budując dom, chcemy nadać mu unikalny wygląd z zewnątrz, jak i wewnątrz. Mnóstwo jest czynników, które na to wpływają. Jednym z nich, jeżeli mówimy o wnętrzu, będzie kominek. Decydując się na jego budowę należy zwrócić uwagę na kilka istotnych elementów.

Lokalizacja kominka w domu

Podczas rozmowy z właścicielem firmy Kominki Lexus. Słoninka A. mieszczącej się pod adresem ul. Jelenia 56, 54-242 Wrocław (Tel: 607 671 150), dowiedzieliśmy się istotnych kwestii dotyczących lokalizacji kominka. Informacje te możemy również znaleźć na jego stronie internetowej sloninka.pl, na której Pan Andrzej chętnie dzieli się swoją wiedzą, a także zdjęciami wykonanych kominków z kamienia. Decydując się na montaż kominka w domu, powinniśmy uwzględnić kilka aspektów takich jak:

  • Wytrzymałość podłoża

W miejscu, w którym ma stać kominek, miejscowy nacisk może wynieść nawet 400 kg na podłoże 0,6 m2, dlatego ważna jest jego wytrzymałość. Z tego względu powinna zostać wykonana dylatacja, a samo podłoże powinno być wykonane z samego betonu – bez dodatkowych styropianów.

  • Odpowiednia średnica komina

Jeżeli planujemy budowę domu, średnica komina jest kolejną, istotną sprawą, zwłaszcza, jeżeli planujemy zakupić wkład kominkowy z dużą szybą, lub kominek narożny. Wylot kominowy dla takich wkładów mieści się w granicach od 250 do 300 mm, a zbyt jego mała średnica może spowodować przedostawanie się dymu do pomieszczenia.

  • Umiejscowienie kominka

Kominek powinien stać w takim miejscu, aby było możliwe podłączenie go do komina, i na tyle daleko od miejsc siedzących, aby palenie w nim nie sprawiało dyskomfortu dla osób przebywających w pomieszczeniu z kominkiem, związanego ze zbyt  wysoką temperaturą.

Komin do kominka

Decydując się na budowę kominka, należy zwrócić uwagę również na komin. Według wypowiedzi ekspertów nie ma czegoś takiego jak „zły” lub „dobry” ciąg. W komorze spalania powstają gazy grzewcze, których wypchanie jest możliwe dzięki powstawaniu minimalnego podciśnienia, inaczej zwanego „ciągiem”. Sam przekrój komina jest ściśle związany z wysokością komina i ma wpływ na jego skuteczność. Przyjmuje się, że bezproblemowa eksploatacja jest możliwa przy wysokości komina nie mniejszej niż 4,5 m.
W przypadku zwykłych pieców grzewczych z dodatkową masą akumulacyjną, średnica komina powinna wynosić 180 mm, natomiast decydując się na wkład kominkowy średnica ta uzależniona jest przede wszystkim od wielkości paleniska i oscyluje w granicach od 180 do 300 mm. Inaczej jest w przypadku kominka otwartego, ponieważ średnica komina musi być większa – zależna od otworu paleniska – i mieści się w granicach od 250 mm do 350 mm, również dlatego, że odprowadzić trzeba nie tylko produkty spalania, ale też zassane przez otwór masy powietrza.
Plan budowy kominka we Wrocławiu

Doprowadzenie powietrza do kominka

Doprowadzenie powietrza do kominka można rozwiązać dwiema metodami: albo doprowadzając powietrze z pomieszczenia, w którym jest umiejscowiony, albo doprowadzając je z zewnątrz budynku. Przy pierwszym sposobie należy pamiętać, aby w miejsce powietrza zasysanego przez kominek doprowadzić odpowiednią ilość powietrza świeżego, inaczej doprowadzimy do podciśnienia, które może wpłynąć bezpośrednio na nasze samopoczucie, a objawiać się mogą bólami głowy, sennością, czy brakiem koncentracji. Nie zaleca się stosowanie takiego doprowadzenia w nowym budownictwie, z uwagi na szczelność okien oraz drzwi.
Drugim sposobem jest doprowadzanie powietrza do budynku z zewnątrz. Sposób ten zyskuje na popularności, a nowe wkłady kominkowe zbudowane są tak, aby można było doprowadzić powietrze z zewnątrz. Stosując taką metodą doprowadzenia powietrza nie narazimy się na nieprzyjemne skutki spowodowane wysysaniem powietrza przez kominek.
Montując kominek w domu należy pamiętać aby:

  • Rurę doprowadzającą powietrze zamontować w miejscu, w którym docelowo ma znajdować się kominek.
  • Rurę pobierającą powietrze do spalania umiejscowić na zachodniej stronie budynku lub na tej stronie, od której najczęściej wieje wiatr.
  • Średnica rury powinna zostać dobrana według zaleceń producenta wkładu kominkowego. Zalecana średnica nie powinna być mniejsza jak 150 lub 160 mm. Rura może być wykonana np. z PVC.
  • Aby zapobiec dostaniu się gryzoni do przewodów, zaleca się zamontowanie kratki na wylocie.

Drewno opalane w kominku

Wartość opałowa drewna określa, jaką wartość, mierzoną w kWh, można osiągnąć podczas procesu spalania. Różne gatunki drewna nieznacznie różnią się pod tym względem.
Gatunki iglaste mają wartość opałową mieszczącą się w granicach 4,4 – 4,5 kWh/kg, natomiast gatunki liściaste mniej, bo 4,1 – 4,2 kWh/kg (zakładając, że drewno składowane było w suchych warunkach przez okres nie mniejszy niż 2 lata). Drewno opałowe zakupuje się w przeliczeniu na m3. Jeden m3 drewna opałowego iglastego to ok. 360 kg, natomiast liściastego to już ok. 510 kg, dlatego też wartość opałowa dla m3 drewna iglastego to 1600 kWh/m3, a ta sama wartość dla liściastego wynosi już 2100 kWh/m3.
Znaczny wpływ na wartość opałową drewna ma jego wilgotność. Dla przykładu, świeżo ścięte drewno posiada tylko połowę wartości opałowej dobrze przechowywanego drewna opałowego. Oznacza to, że przy przykładowym zapotrzebowaniu cieplnym średnio 4 kW, na jeden dzień ilość energii cieplnej wynosi  96 kWh. Jeżeli zapotrzebowanie to pokryjemy stosując drewno opałowe z gatunku drzew liściastych, to 1 m3 takiego drewna wystarczy nam na około 3 tygodnie, natomiast stosując drewno świeżo ścięte, taki sam metr sześcienny wystarczy na zaledwie 11 dni.