Rodzaje palowania fundamentów: pale wiercone, przemieszczeniowe, wbijane

Rodzaje palowania fundamentów: pale wiercone, przemieszczeniowe, wbijane

15 lipca, 2019 Wyłączono przez Artykuły Sponsorowane

Palowanie fundamentów, wbrew pozorom, konieczne jest w wielu sytuacjach. W przypadku, gdy na fundament przenoszone jest bardzo duże obciążenie lub gdy powierzchniowe warstwy gruntu, na których stawiany jest obiekt, posiadają małą nośność oraz wysoką podatność na odkształcenia konieczne jest zastosowanie tego rozwiązania. A jakie są metody palowania? Sprawdzamy.

Palowanie fundamentów – co trzeba wiedzieć?

Palowanie fundamentów dokładnie opisane jest na www.keller.com.pl, tam znajdziesz dodatkowe informacje, które są uzupełnieniem tego artykułu. My postaramy się natomiast przedstawić ten temat w jak najprostszy, zrozumiały sposób. Palowanie polega na osadzaniu w gruncie stałych pali. Jak już zaznaczyliśmy, ma to na celu wzmocnienie fundamentów, które stawiane są na niepewnym terenie lub które muszą znosić wysokie obciążenia. Jest to obecnie jedna z najpopularniejszych metod posadowienia głębokiego na słabym gruncie.

Pale dzieli się na wiercone oraz przemieszczeniowe. Są jeszcze wbijane i zaraz każdy z tych typów dokładniej omówimy. Oprócz tego warto wiedzieć, że mogą być pale gotowe, które zostały wcześniej przygotowane i wprowadza się je za pomocą różnych technik, a także pale, które wykonywane są bezpośrednio w gruncie.

Pale wiercone

Pale wiercone posiadają dużą średnicę, a także bardzo duża nośność oraz długość (mogą mieć nawet ponad 50 m). Umożliwiają sprawowanie kontroli nad przewiercanym gruntem, łatwo dostosowują się do warunków w nim panujących. Możliwe jest ich wykonanie w miejscach, gdzie jest ograniczona wysokość, a hałas, jaki powstaje podczas tych prac, nie jest duży, uciążliwy.

Niewątpliwą ich zaletą jest również duża wydolność oraz brak wstrząsów. Metoda ta jednak wymaga posiada kosztownego, zaawansowanego sprzętu oraz zatrudnienia wysoko wykwalifikowanych pracowników. Kiedy natomiast zaleca się ich stosowanie? Gdy z różnych powodów nie mogą zostać wykonane pale wbijane, a także gdy palowanie dochodzi do skał.

Pale przemieszczeniowe

Drugim typem pali, są pale przemieszczeniowe. Wykonuje się je przy pomocy wiertła, czego efektem jest przemieszczanie się gruntu na boki. Dzięki temu transport urobku nie jest konieczny, co jest jedną z największych zalet tej metody. Ponadto specjaliści decydują się na wykorzystanie pali przemieszczeniowych, gdy obiekt stawiany jest na gruntach spoistych twardoplastycznych oraz gruntach niespoistych średniozagęszczonych. W

ykonanie pali SDP jest również konieczne, jeśli posadowienie wykonuje się na terenach zabudowanych, ponieważ podczas tych prac nie powstają wibracje. Zwykle znajdują one zastosowanie, gdy stawiane są obiekty przemysłowe, handlowe. Największymi zaletami pali przemieszczeniowych jest brak urobku, z czym jednocześnie związany jest czysty plac budowy oraz dogęszczanie gruntu, a także szybkość wykonania robót.

Pale wbijane

Pale wbijane to tak naprawdę rodzaj pali przemieszczeniowych, które są prefabrykowane. Inżynierowie najczęściej decydują się na ich wykonanie w przypadku posadowienia fundamentów wiaduktów. To, co je charakteryzuje, to niewielkie osiadanie oraz wysoka nośność. Tak jak pale przemieszczeniowe, wykonuje się je szybko, w wyniku prac nie powstaje urobek. Co ciekawe, palowanie tą metodą można przeprowadzić niezależnie od warunków pogodowych.