Czy odbiór techniczny mieszkania różni się od odbioru kluczy?

Czy odbiór techniczny mieszkania różni się od odbioru kluczy?

5 grudnia, 2020 Wyłączono przez Artykuły Sponsorowane

Z formalnego punktu widzenia, odbiór techniczny to obowiązkowa procedura, która uregulowana jest w tzw. ustawie deweloperskiej. Ustawa ta zobowiązuje dewelopera do uzyskania pozwolenia na użytkowanie mieszkanie oraz przeprowadzenie odbioru technicznego lokalu w obecności kupującego w celu przeniesienia własności.

Odbiór techniczny jest więc jednym z końcowych etapów zakupu mieszkania. Jednak, jest on dość złożoną kwestią wymagającą wiedzy z zakresu norm i sztuki budowlanej. 

W konsekwencji najczęściej korzysta się z usług wyspecjalizowanych fachowców od odbiorów mieszkań wyszukując ich w swoich regionie i wpisując w wyszukiwarkę, na przykład, “profesjonalne odbiory mieszkań Poznań” lub “odbiór mieszkania Kraków”.

Jednakże, niezależnie od tego na którą firmę zajmującą się odbiorem mieszkań padnie nasz wybór, warto dowiedzieć się jak mniej więcej wygląda odbiór techniczny mieszkania i obalić jeden z największych mitów, który wokół niego narósł, czyli to, że jest on tożsamy z odbiorem kluczy. 

Odbiór techniczny to nie to samo co odbiór kluczy

Warto zauważyć, że nie w każdym wypadku zakończenie odbioru technicznego oznacza, że deweloper od razu odda nam klucze do mieszkania i tym samym przekaże mieszkanie.

Najkorzystniejsza sytuacja dla kupującego jest wtedy, kiedy umowa deweloperska jednoznacznie określa moment przekazania kluczy, więc warto mieć na to na uwadze czy jej podpisywaniu. 

Kiedy następuje moment odbioru kluczy?

Klucze mogą zostać przekazane:

  • zaraz po odbiorze technicznym,
  • między odbiorem technicznym a umową przenoszącą własność, 
  • po podpisaniu umowy przenoszącej własność. 

Odbiór kluczy zaraz po odbiorze technicznym

Klucze mogą zostać wydane zaraz po odbiorze technicznym, jeżeli umowa deweloperska nie stanowi inaczej albo jeżeli nie zgłaszamy żadnych usterek do naprawy podczas odbioru technicznego. 

Odbiór kluczy po podpisaniu umowy przenoszącej własność

Warto również zauważyć, że jeżeli umowa nie wspomina nic o wydawaniu kluczy i teoretycznie powinniśmy je otrzymać po wizycie u notariusza, to deweloper najczęściej wyda lokal od razu po odbiorze technicznym, bo koszt utrzymania mieszkania od razu przejdzie na nabywcę, co jest dla dewelopera bardziej opłacalne.

Jednakże, jeżeli nie chcemy ponosić kosztów utrzymania lokalu przed wizytą u notariusza, nie musimy zgodzić się na wcześniejsze przekazanie kluczy i może to nastąpić dopiero po podpisaniu umowy przenoszącej własność. 

Jak widać, odbiór techniczny mieszkania, który najlepiej zrealizować z pomocą wyspecjalizowanego fachowca, na przykład https://pewnylokal.pl/odbior-mieszkania/krakow, który zajmuje się odbiorem mieszkań w Krakowie, nie jest tożsamy z odbiorem kluczy. 

Najlepiej zadbać o to, aby podpisana umowa deweloperska jednoznacznie określała moment przekazania kluczy. Jednakże, jeżeli tego nie definiuje, moment przekazania kluczy powinien nastąpić dopiero po podpisaniu umowy przenoszącej własność. Deweloperzy jednak często proponują, aby oddanie kluczy nastąpiło wcześniej, aby nie musieli ponosić kosztów utrzymania mieszkania.