Czym zajmuje się laboratorium drogowe?

Czym zajmuje się laboratorium drogowe?

13 sierpnia, 2020 Wyłączono przez Artykuły Sponsorowane

Przed rozpoczęciem budowy nowej drogi czy przebudowy już istniejącej mnóstwo pracy ma laboratorium drogowe. To w jego gestii jest m.in. weryfikacja jakości dostępnych materiałów u różnych producentów. Wszystko po to, by zapewnić odpowiednią jakość, trwałość i przede wszystkim bezpieczeństwo powstającej inwestycji. W tym artykule spróbujemy przybliżyć zakres działań, jakimi zajmuje się laboratorium drogowe.

Przed rozpoczęciem budowy nowej drogi czy przebudowy już istniejącej mnóstwo pracy ma laboratorium drogowe. To w jego gestii jest m.in. weryfikacja jakości dostępnych materiałów u różnych producentów. Wszystko po to, by zapewnić odpowiednią jakość, trwałość i przede wszystkim bezpieczeństwo powstającej inwestycji. W tym artykule spróbujemy przybliżyć zakres działań, jakimi zajmuje się laboratorium drogowe.

Co to jest laboratorium drogowe?

Działania laboratorium drogowego odbywają się w różnych obszarach. Jednym z podstawowych zadań jest wsparcie wykonawców robót drogowych jeszcze przed rozpoczęciem prac, polegające przede wszystkim na przeprowadzeniu badań kontrolnych materiałów budowlanych.

Badanie polega przede wszystkim na weryfikacji czy materiały spełniają wszystkie polskie i międzynarodowe normy jakościowe, ale także czy są zgodne z zadaną specyfikacją techniczną. Materiały, które mają być wykorzystane na budowie, w tym w szczególności różne kruszywa, bada się pod względem odporności na różnego rodzaju szkodliwe czynniki zewnętrzne.

Pracownicy laboratorium drogowego prowadzą nie tylko badania laboratoryjne, ale i polowe. W zakres usług wchodzą bowiem nie tylko badania materiałów: kruszyw, betonów i mieszanek mineralno-asfaltowych, ale również kontrole gruntów czy ocena stanu wybranej nawierzchni.

Na jakie wsparcie można liczyć, korzystając z usług laboratorium drogowego?

Wspierająca rola laboratorium drogowego zaczyna się już na etapie badania gruntów pod budowę nowej drogi. Podczas przeprowadzanej ekspertyzy pracownicy poddają nawierzchnię różnego rodzaju próbom, wykorzystując do tego najnowsze technologie. W trakcie prac polowych za pomocą sond i urządzeń elektromagnetycznych pobierane są próbki gruntu, a następnie szczegółowo badane w laboratorium. Równolegle do badania podłoża przeprowadza się kontrolę kluczowych parametrów kruszywa, które m być wykorzystane podczas prac drogowych.

Weryfikacja betonów, asfaltów i mieszanek mineralno-asfaltowych ma na celu nie tylko sprawdzenie zgodności z normami. Najbardziej jest to by zweryfikować, czy materiały nie są obarczone wadami, takim jak zrosty i popękania w strukturze betonu, czy prawidłowa gęstość asfaltu, a także, że prawidłowo zachowują się w przypadku zmian temperatur. Wszystko to ma na celu wyeliminowanie słabych jakościowo materiałów, które mogłyby niekorzystnie wpływać na późniejszą eksploatację.

Laboratorium drogowe prowadzi też szereg usług uzupełniających, może wspierać w przygotowaniu dokumentacji przetargowej, a także nadzorować prace ziemne oraz budowę fundamentów. Laboratorium wykonuje też ekspertyzy geotechniczne i wspiera przy wyborze najlepszych technologii.

Artykuł powstał dzięki uprzejmości firmy Firma Geologiczna Felkel & Guś Sp. z o.o.