Dlaczego warto zarządzać energią cieplną? Pięć korzyści

Dlaczego warto zarządzać energią cieplną? Pięć korzyści

20 stycznia, 2021 Wyłączono przez Artykuły Sponsorowane

Przyspieszające ocieplanie klimatu i kurczące się zasoby naturalne wywierają na ludzkości presję świadomego i racjonalnego gospodarowania energią. Odgórne procesy legislacyjne na szczeblu światowym, europejskim i krajowym, a także rosnąca świadomość konsumentów sprawiają, że coraz częściej kwestie oszczędności energii traktujemy, jako oczywiste.

W Polsce od 01 października 2016 r. obowiązuje ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej. Według jej postanowień, każdy podmiot, spełniający określone wymagania, potwierdzone świadectwem efektywności energetycznej, może ubiegać się o uzyskanie praw majątkowych, zwanych potocznie białym certyfikatem.

Jak zdobyć biały certyfikat?

O certyfikat mogą ubiegać się wszystkie podmioty, które zgromadzą potwierdzone audytem informacje, dotyczące termomodernizacji. Ocena tych danych odbywa się według normy ISO 50001, zawierającej wymagania wobec systemu zarządzania energią. Warunkami przystąpienia do certyfikacji jest wykazanie potencjalnej możliwości zaoszczędzenia energii w ilości 10 toe (ton oleju ekwiwalentnego) rocznie, czyli 11,63 MWh/rok oraz niekorzystanie w latach poprzednich z ulgi termomodernizacyjnej.

Dlaczego warto wprowadzić taki system?

Biały certyfikat to szereg korzyści dla zarządców i wspólnot mieszkaniowych (a w konsekwencji dla mieszkańców), z których bezpośrednie to:

  • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych,
  • obniżenie kosztów ogrzewania,
  • prawidłowy nadzór nad zarządzaniem energią.

Do pośrednich zaś zaliczyć można:

  • dodatkowe przychody, uzyskiwane z obrotu przyznanymi certyfikatami na giełdzie energii,
  • możliwość zintegrowania systemu zarządzania energią z innymi systemami zarządzania.

Kto może wykonać audyt?

Wszyscy audytorzy (zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty prawne) są zarejestrowani w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków, prowadzonym przez Ministra Rozwoju. Jest to najprostsza droga do kontaktu z audytorem. Jasne jest, że do planowanego audytu należy się odpowiednio przygotować, sporządzając dokumentację, zgodną z postanowieniami normy ISO 50001, której struktura jest zgodna ze znaną nam już normą ISO 14001.

Ciekawym pomysłem może okazać się zlecenie audytu firmie, działającej w formule ESCO, czyli Energy Saving Company. Firmy te, oferują usługi zmniejszania zużycia energii w zamian za wynagrodzenie, wynikające z oszczędności finansowych inwestora. Podmiot tego typu przeprowadzi nas przez całą ścieżkę przygotowania, wykona audyt i zrealizuje inwestycję! Rozwiązanie to jest bezpieczne dla zlecającego i działa motywująco na audytora, co jest jednym z bardziej interesujących założeń Ustawy.

As w rękawie

W niniejszym artykule omawiamy przypadek energii cieplnej, lecz uzyskanie białego certyfikatu ułatwi uwzględnienie wszystkich czynników, związanych ze zmniejszeniem zużycia każdego rodzaju energii – przede wszystkim gazu i prądu. Dlatego też spółdzielnie mieszkaniowe lub wspólnoty mieszkańców, oprócz zmiany sposobu dystrybucji energii cieplnej w swoich obiektach, mogą także dokonać wymiany urządzeń grzewczych, źródeł światła, czy innych ustrojów pobierających prąd.

Źródła: 

  1. https://www.gov.pl/web/klimat/efektywnosc-energetyczna 
  2. https://www.gov.pl/web/klimat/lista-dostepnych-dostawcow-uslug-energetycznych 
  3. https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/centralny-rejestr-charakterystyki-energetycznej-budynkow 
  4. https://www.udt.gov.pl/certyfikacja-systemow-zarzadzania/pn-en-iso-50001-system-zarzadzania-energia