Jak przygotować się do sezonu grzewczego?

Jak przygotować się do sezonu grzewczego?

29 marca, 2022 Wyłączono przez Artykuły Sponsorowane

Przygotowanie instalacji grzewczej przed sezonem jesienno-zimowym pozwala ograniczyć ryzyko niespodziewanych usterek i awarii. Warto zadbać nie tylko o wewnętrzne elementy instalacji, ale także zweryfikować stan techniczny kominów, które narażone są na oddziaływanie wysokich temperatur oraz agresywnych czynników będących pozostałością po procesie spalania.

Przegląd kominiarki przed sezonem grzewczym

Aby instalacja grzewcza działała efektywnie, musi być przede wszystkim czysta i sprawna. Oznacza to, że konieczne jest regularne czyszczenie komina i kontrola całej armatury. Niezależnie od rodzaju ogrzewania z kominów należy usunąć sadze i smołę. Warto także zadbać o stan instalacji wentylacyjnej, w której mogą zalegać zanieczyszczenia. Częstotliwość przeglądów zależna jest od rodzaju używanego do ogrzewania surowca, ale przyjmuje się, że w przypadku paliw stałych konieczne jest czyszczenie 4 razy do roku. Korzystając z paliw ciekłych, przegląd należy zlecać 2 razy w roku. Natomiast jeśli chodzi o wentylację, wystarczy, jeśli zostanie sprawdzona raz w ciągu roku.

Przeglądów powinna dokonywać osoba z odpowiednimi uprawnieniami, która po zakończeniu prac wydaje zaświadczenie o wykonanym audycie. Podczas inspekcji mogą zostać stwierdzone defekty w konstrukcji przewodów kominowych. Wówczas konieczna jest wymiana niektórych komponentów. Sprzedażą wkładów kominowych zajmuje się firma Taniekominy.pl. W ofercie sklepu dostępne są rury kominowe kwasoodporne i rury izolowane do kominów dwuściennych. Warto pamiętać, że usunięcie zanieczyszczeń z przewodów kominowych po sezonie grzewczym znacznie wydłuży ich żywotność.

Przygotowanie instalacji grzewczej przed sezonem

Przed pierwszym w sezonie uruchomieniem instalacji centralnego ogrzewania, należy odpowietrzyć kaloryfery. W przeciwnym wypadku urządzenia mogą nierównomiernie oddawać ciepło i głośniej pracować. Wcześniej warto sprawdzić ciśnienie w całej instalacji i w razie potrzeby uzupełnić wodę w obiegu. Poziom ciśnienia kontroluje się za pomocą manometru umieszczonego przy kotle grzewczym. Należy także zweryfikować szczelność instalacji i sprawdzić, czy na łączeniach nie ma żadnych przecieków. Przed sezonem grzewczym warto zlecić przegląd kotła. Serwisant wykryje wszelkie nieprawidłowości i usunie usterki jeszcze przed pierwszym uruchomieniem pieca. Pozwoli to uniknąć niedogodności związanych z przerwami w dostawie ciepła.