Jak zapewnić bezpieczeństwo w wesołym miasteczku? – konserwacja sprzętu i egzekwowanie regulaminu

Jak zapewnić bezpieczeństwo w wesołym miasteczku? – konserwacja sprzętu i egzekwowanie regulaminu

27 czerwca, 2019 Wyłączono przez Artykuły Sponsorowane

Latem coraz więcej osób uwielbia spędzać czas w wesołym miasteczku. To świetna zabawa zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Jednak mało kto zdaje sobie sprawę jak wiele pracy mają pracownicy tych obiektów. Wszak powinni oni zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa, gdyż każde zaniedbanie może skończyć się tragicznie. Konserwatorzy rollercoasterów i innych karuzeli powinni korzystać ze sprzętu gwarantującego bezpieczeństwo pracy na wysokości. Świetnie sprawdzą się tu podesty ruchome z platformą roboczą.

Forma organizacyjna a odpowiedzialność 

Niestety w wielu miastach nie tylko w Europie, ale i na świecie miały miejsce groźne wypadki w wesołych miasteczkach. Dlatego spełnienie odpowiednich norm i zapewnienie bezpieczeństwa na urządzeniach rozrywkowych jest niezwykle ważne. Należy zdawać sobie sprawę, że wraz z formą organizacyjną w parze idzie także odpowiedzialność. Niezależnie czy są to wesołe miasteczka objazdowe czy też działające jako zarejestrowana w Polsce spółka podlegają one tym samym przepisom bezpieczeństwa. Warto tutaj zwrócić uwagę czy wesołemu miasteczku towarzyszy dodatkowo np. festyn, czy też jest to samodzielna impreza. Wtedy też odpowiedzialność jest inna. W pierwszym przypadku odpowiedzialność spada zarówno na organizatorów festynu, jak i wesołego miasteczka. Z kolei w drugim przypadku za bezpieczeństwo odpowiadają właściciele centrum rozrywki.     

Regularny przegląd obiektów znajdujących się na terenie wesołego miasteczka 

Zgodnie z art. 207 każdy pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny w zakładzie pracy, dlatego należy przestrzegać przepisów, a także usuwać wszelkiego rodzaju uchybienia. Niezwykle ważna jest również kontrola wykonywanych działań. Dlatego wszystkie obiekty znajdujące się na terenie wesołego miasteczka powinny być poddawane regularnym przeglądom: przed sezonem, w trakcie, jak i po sezonie. W przypadku gdy osoba obsługująca urządzenie bądź też konserwator stwierdzi jakiekolwiek uchybienia czy niesprawności powinien niezwłocznie je usunąć. Jeżeli jest to niemożliwe należy zawiadomić pracodawcę, a karuzelę wyłączyć z obiegu. Należy tutaj pamiętać, że montaż i eksploatacja urządzeń powinny być zgodne z dokumentacją techniczno-ruchową. Karuzele powinny także posiadać urządzenia sygnalizujące akustycznie bądź optycznie o ich uruchomieniu. Jeżeli maszyna jest już w ruchu obsługa techniczna  nie może jej pozostawić bez tzw. ochrony. Należy także pamiętać o zapewnieniu barierek ochronnych w przypadku obiektów znajdujących się na wysokości ponad 1,5 metra. Wszelkiego rodzaju liny, łańcuchy powinny posiadać atest wytwórcy, który określa udźwig.    

Zapewnienie bezpieczeństwa pracy konserwatorów 

Praca konserwatorów w wesołym miasteczku nie należy do łatwych. Jest też niezwykle odpowiedzialna. Dlatego również ekipie technicznej należy zapewnić warunki bezpiecznej pracy. Wszyscy konserwatorzy muszą posiadać pozwolenie pracy na wysokości i przeszkolenie w tym zakresie. Bezpieczeństwo ich pracy mogą zapewnić podesty ruchome. Każdy podest ruchomy posiada określony udźwig, a na platformę roboczą mogą zostać załadowane niezbędne narzędzia konserwatorskie. Istotne znaczenie ma tu dobór podestów ruchomych o odpowiednim wysięgu, a także zabezpieczenie konserwatorów poprzez użycie specjalnych szelek. Ponadto konserwator powinien być również wyposażony w kask oraz bezpieczne obuwie robocze.   

Zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników egzekwujących przestrzeganie regulaminu 

Jak pokazują statystyki tworzone przez BHP-owców wielu wypadków w miejscu pracy można uniknąć przestrzegając zasad BHP. Podobnie rzecz ma się w przypadku egzekwowania regulaminu w wesołym miasteczku. Jeśli zabronione jest noszenie chust i kapeluszy, to pracownik techniczny każdorazowo musi sprawdzić czy żaden z uczestników zabawy nie posiada przy sobie zabronionych rzeczy. To samo tyczy się wypełnionych kieszeni, noszenia przy sobie telefonu komórkowego czy aparatu fotograficznego. Te przepisy muszą być bezwzględnie przestrzegane, gdyż ich nierespektowanie może doprowadzić do tragedii. Ponadto każdorazowo sprawdzony musi być mechanizm hydrauliczny i prawidłowość zapięcia pasów.    

Zapewnienie bezpieczeństwa wesołym miasteczku leży po stronie organizatorów i ekipy technicznej. Jednak należy pamiętać, że również uczestnicy zabawy zobowiązują się do przestrzegania regulaminu, który widoczny jest przed każdym obiektem.