Jakie zastosowanie mają zbiorniki ciśnieniowe?

Jakie zastosowanie mają zbiorniki ciśnieniowe?

12 listopada, 2019 Wyłączono przez Artykuły Sponsorowane

Zbiorniki ciśnieniowe pełniące funkcję kompensatorów ciśnień i magazynów do przechowywania powietrza i innych gazów technicznych, znajdują szerokie zastosowanie w wielu obszarach przemysłu. Przy wyborze odpowiedniego zbiornika należy zwrócić uwagę na niezbędne elementy składowe urządzenia oraz rolę, jaką ma pełnić w danym systemie. Niezbędne jest też zweryfikowanie zgodności wykonania z normami bezpieczeństwa wynikającymi z przepisów. Każda instalacja zbiornika jest bowiem monitorowana przez Urząd Dozoru Technicznego. Kontroli podlega między innymi wykonanie urządzenia i osprzętu, prawidłowość podłączenia oraz odpowiednia dokumentacja.

Budowa zbiornika ciśnieniowego

Ze względu na rolę, jaką pełnią, wykonuje się je z materiałów o podwyższonej wytrzymałości na działanie zmiennych temperatur i wilgoci. Standardem jest zastosowanie przy ich budowie stali kwasoodpornej lub węglowej. Urządzenie musi być odporne na korozję, dlatego też są cynkowane i malowane. Pomaga to w ich dłuższym zachowaniu w dobrej kondycji i niezawodności podczas użytkowania.

Specyfika działania determinuje nie tylko rodzaj materiału, z jakiego muszą być wykonane, ale również ich kształt. Mają one formę owalną. Pozwala to na zrównoważone rozłożenie ciśnienia we wnętrzu zbiornika, a konkretnie na jego ściankach. Na rynku dostępne są zbiorniki ciśnieniowe o orientacji poziomej i pionowej. To ważne, by zwrócić uwagę na to, jak będzie umiejscowiony, to podstawa podczas wyboru odpowiedniego rodzaju.

Każde urządzenie musi być wyposażone w zawór bezpieczeństwa, dzięki któremu możemy natychmiastowo i w sposób bezpieczny opróżnić zbiornik, jeżeli będzie taka konieczność. Innymi ważnymi elementami urządzenia są króciec przyłączeniowy i manometr. Manometr ma za zadanie mierzyć ciśnienie wewnątrz instalacji względem ciśnienia otoczenia. Mocowania przyłączy montażowych, przy zachowaniu bezpieczeństwa i szczelności instalacji, mogą być kołnierzowe, rurowe lub gwintowe.

Rodzaje zastosowań zbiornika ciśnieniowego

Jak już nadmieniono wcześniej, podstawową rolą zbiornika jest możliwość przechowywania interesującego nas czynnika oraz kompensacja ciśnień. Dzięki swojemu kompensacyjnemu działaniu w instalacjach pneumatycznych pozwalają zwiększyć żywotność innych elementów systemu, takich jak kompresory i sprężarki.

Pozytywnie wpływają na jakość i prawidłowe funkcjonowanie urządzenia. Finalnie wpływa to na zmniejszenie kosztów działania takiej instalacji i wydłuża jej żywotność. Przechowywać w nich można nie tylko sprężone powietrze, ale także gazy techniczne, kondensat, amoniak, glikol, czy wodę. Zbiorniki ciśnieniowe na wodę służą między innymi w centralach ciepła, gdzie konieczne jest uzupełnianie ewentualnych ubytków wody. Oprócz tego ich rolą jest ochładzanie sprężonego powietrza do temperatury otoczenia.

Ponadto mają udział w jego oczyszczaniu. Dzięki ich roli w oddzielaniu kondensatu regulują jakość przechowywanego powietrza. Biorąc pod uwagę powyższe funkcje, zbiorniki te znajdują zastosowanie w ciepłownictwie, chłodnictwie, a także systemach klimatyzacji.