Kurs HDS – naucz się obsługiwać hydrauliczny dźwig samochodowy

Kurs HDS – naucz się obsługiwać hydrauliczny dźwig samochodowy

29 maja, 2019 Wyłączono przez Artykuły Sponsorowane

Hydrauliczne dźwigi samochodowe znajdują zastosowanie w szerokim spektrum branż – nie tylko w sektorze budowlanym, ale również w firmach transportowych i logistycznych, sektorze przemysłowym oraz usługowym. Aby stać się wykwalifikowanym operatorem hydraulicznych dźwigów samochodowych, konieczne jest ukończenie kursu HDS. Sprawdź, dlaczego warto nauczyć się obsługiwać te dźwignice oraz kto może zapisać się na kurs.

Dlaczego warto zapisać się na kurs HDS?

Zdobycie uprawnień operatora hydraulicznych dźwigów samochodowych znacząco zwiększ atrakcyjność na rynku pracy – zarówno w kraju, jak i za granicą. Obecnie przedsiębiorstwa budowlane oraz przemysłowe cierpią na chroniczny brak wykwalifikowanych rąk do pracy, co sprawia, że wykwalifikowanie się na operatora pozwoli z łatwością zdobyć pracę niezależnie od regionu.

Rosnące zapotrzebowanie na pracowników spowodowało, że pracodawcy w ubiegłym roku podnieśli wynagrodzenia wykwalifikowanym specjalistom obsługującym dźwigi budowlane oraz żurawie hydrauliczne o 10-30%. Co więcej, coraz więcej przedsiębiorców angażuje się w programy, które zwiększają dostępność do kursów niewykwalifikowanym pracownikom, a także ułatwiają finansowanie kursów. Kurs HDSotwiera przed operatorem wiele dróg rozwoju w wielu najróżniejszych branżach.

Kto może zapisać się na kurs HDS?

Nie istnieją zbyt wygórowane wymagania, które obligują możliwość zapisania się na kurs HDS. Aby rozpocząć swoją przygodę z hydraulicznymi dźwigami samochodowymi, wystarczy ukończyć 18 lat oraz posiadać minimum wykształcenie podstawowe. Poza tym osoby, które chcą zostać operatorem HDS, muszą przedłożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku. Prawo jazdy kat. „C” nie jest wymagane, jednak znacząco ułatwi kurs oraz późniejsze ubieganie się o posadę na stanowisku operatora.

Jak przebiega kurs HDS?

Kursy HDS organizowane przez firmy szkoleniowe składają się z części teoretycznej oraz praktycznej. Podczas części teoretycznej uczestnicy informowani są o podstawowych zagadnieniach związanych z budową i właściwościami dźwigów HDS. Instruktorzy prezentują informacje dotyczące obowiązków, które operatorzy muszą dopełnić przed rozpoczęciem pracy, w jej trakcie, a także po zakończeniu obsługiwania hydraulicznych dźwigów samochodowych. Co więcej, kurs HDS ma za zadanie poinformować kursantów o przepisach UDT oraz BHP, które dotyczą tego rodzaju dźwignic. Podczas części teoretycznej instruktorzy uczą szkolące się osoby obsługi hydraulicznych dźwigów samochodowych.

Aby uzyskać odpowiednie uprawnienia, kurs HDS wieńczony jest egzaminem składanym przed dwuosobową komisją egzaminacyjną powołaną przez lokalną jednostkę Urzędu Dozoru Technicznego. Podczas egzaminu sprawdzane są umiejętności praktyczne z zakresu obsługi urządzenia oraz wiedza teoretyczna. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu kursant staje się pełnoprawnym operatorem dźwigu HDS i może obsługiwać dowolne tego typu urządzenia.

Naucz się obsługi dźwigów HDS z firmą dźwigową Urbanek! Jeszcze dziś zapisz się na kurs HDS.