Najpopularniejsze metody odwadniania wykopów budowlanych

Najpopularniejsze metody odwadniania wykopów budowlanych

16 listopada, 2022 Wyłączono przez Artykuły Sponsorowane

Przygotowanie danego terenu pod realizację konkretnych projektów rozpoczyna się często od jego odwodnienia. W tym celu można skorzystać z różnych rozwiązań, które pomogą obniżyć poziom wód gruntowych, skonsolidować ziemię na danym obszarze oraz zabezpieczyć ją na czas realizacji danego projektu. Poniżej przyglądamy się z bliska najczęściej stosowanym w tym celu rozwiązaniom. Podpowiadamy jakie metody odwadniania warto wybierać, by uzyskane efekty były satysfakcjonujące zarówno dla podmiotu przeprowadzającego daną inwestycję, jak i jego zleceniodawcy.

Główne przyczyny odwodnienia terenu

Wykonywanie inwestycji budowlanych, kopanie rowów i fundamentów, a także inne typy ingerencji w głąb gruntu, wymagają jego wcześniejszego przygotowania. W tym celu należy dokonać jego odwodnienia, jeśli tylko poziom wód gruntowych stanowi utrudnienie w realizacji inwestycji.

Odwodnienie pozwala na poprawienie poziomu zawartości gruntu oraz obniżenie prawdopodobieństwa wystąpienia osunięć. Pozwala także na przygotowanie sieci rowów montażowych i instalacyjnych, które nie będą zagrożone zalaniem. Odwodnienie to także świetny sposób na uzyskanie dostępu do wody użytkowej. Niekiedy jest to atrakcyjna forma jej pozyskania. 

Odwodnienie gruntu nie jest obowiązkowe, jednak należy je wykonać wszędzie tam, gdzie poziom wód gruntowych (w ciągu całego roku lub tylko w okresie wiosennym) przekracza bezpieczny poziom. 

Formy wykonania odwodnień gruntu

Redukcja poziomu wód gruntowych powinna być przeprowadzona w sposób bezpieczny i profesjonalny. Najważniejsze jest, by nie naruszyła ona struktury gruntu, nie doprowadziła do jego segmentacji lub rozwarstwienia. Nie powinna także zagrażać znajdującym się w okolicy konstrukcjom. Przed wyborem konkretnej formy odwadniania bierze się pod uwagę takie kwestie jak: poziom przepuszczalności poszczególnych warstw gruntu, docelowy kształt wykopu, jego głębokość, szybkość wykonania całej realizacji oraz warunki wodne panujące na poziomie gruntu. Polecamy pod tym względem kontakt z firmą Hamer Polska, specjalizującą się w planowaniu, montażu i realizacji instalacji odwadniających grunty. 

W przypadku inwestycji długoterminowych i szczególnie wymagających – najlepszym rozwiązaniem jest wybór instalacji igłofiltrowej. Jest to skuteczny, szybki i bezpieczny sposób na trwałe obniżenie poziomu wód gruntowych. Instalacje igłofiltrowe mogą być wykonywane na niemal wszystkich typach gruntów, niezależnie od ich rozmiaru, kształtu, a także wysokości poziomu wód. Alternatywą wobec instalacji igłofiltrowych są studnie depresyjne lub też chłonne. Również one nadają się do długoterminowych ingerencji w strukturę gruntu. 

Do realizacji krótkoterminowych projektów wykonuje się odwierty, w które wprowadzane są pompy głębinowe dedykowane do odwodnień. Ich wydajność może przekraczać nawet 8 tysięcy litrów na godzinę. Pompy głębinowe można także stosować w przypadku terenów szczególnie wymagających – bagien i terenów zalewowych.