Prawo budowlane: zmiany w przepisach w 2020 roku

Prawo budowlane: zmiany w przepisach w 2020 roku

2 czerwca, 2020 Wyłączono przez Artykuły Sponsorowane

Przedsiębiorców związanych z branżą budowlaną i inwestorów jeszcze w 2020 roku czekają spore zmiany. Na początku marca prezydent podpisał bowiem tzw. dużą nowelizację prawa budowlanego. Zmieniono ponad 50 przepisów samej ustawy Prawo budowlane oraz inne akty prawne. Omawiamy niektóre z najistotniejszych nowych regulacji.

Zmiany w prawie budowlanym – podstawowe informacje

Ustawa z dn. 13 lutego 2020 r. o zmianach w prawie budowlanym została podpisana przez prezydenta 3 marca. Wejdzie ona w życie po upływie 6 miesięcy od daty ogłoszenia. Nowe regulacje zmieniają m.in. definicję projektu budowlanego oraz zasady ubiegania się o pozwolenie na budowę. Celem zmian w prawie jest przede wszystkim doprecyzowanie pewnych kwestii budzących dotychczas wątpliwości legislacyjne oraz uproszczenie zasad przeprowadzania procesu budowlano-inwestycyjnego. W artykule omawiamy wybrane ze zmian. Przedsiębiorcy działający w branży budowlanej oraz inżynieryjnej rozważyć powinni kursy i szkolenia z wprowadzanych zmian w prawie budowlanym, a także szkolenia z zamówień publicznych, które również ulegają licznym zmianom przepisów. Zasady ubiegania się o zamówienia publiczne na roboty budowlane oraz zasady realizacji kontraktów i inwestycji budowlanych ulegają ciągłym zmianom, i rok 2020 niewątpliwie przyniesie ich sporą porcję.

Przedsiębiorcy chcący podnosić wiedzę pracowników poprzez kursy i szkolenia mogą skorzystać z baz szkoleń w celu odnalezienia odpowiedniego szkolenia. Baza szkoleń z prawa budowalnego prowadzona jest na stronie https://eventis.pl/szkolenia/prawo-budowlane, szkolenia z zamówień publicznych dostępne są natomiast na https://eventis.pl/szkolenia/zamowienia-publiczne. W bazach znajdziemy również oferty o tematyce powiązanej, m.in. dotyczące przebiegu procesu inwestycyjnego, zawierania kontraktów na roboty budowlane zgodnie z zasadami FIDIC itp.

Nowe prawo budowlane – inny projekt budowlany

W nowych przepisach znaleźć można zapis mówiący o tym, że projekt budowlany powinien składać się z trzech części:

  • projektu zagospodarowania działki lub terenu, 
  • projektu architektoniczno-budowlanego,
  • projektu technicznego.

Co ciekawe, do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę nie trzeba będzie dołączać projektu technicznego. Będzie on potrzebny dopiero przy zgłaszaniu zakończenia robót budowlanych lub składaniu wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Oznacza to, że nie będzie on sprawdzany przed zakończeniem budowy, a odpowiedzialność za jego prawidłowość będzie ponosić projektant.

W związku z nową definicją można się wkrótce spodziewać rozporządzenia określającego dokładny zakres i wymogi dla poszczególnych elementów projektu budowlanego.

Zmiany w prawie a samowola budowlana

Najnowsze zmiany w prawie mają też ułatwić proces legalizacji obiektów powstałych na skutek samowoli budowlanej. Dotyczy on budowli 20-letnich oraz starszych. Zgodnie z nową procedurą legalizacja samowoli budowlanej polegającej na budowie obiektu budowlanego ma być możliwa bez konieczności wniesienia opłaty legalizacyjnej. W uproszczonej procedurze władze nie będą badać również zgodności budowli z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Konieczne będzie jednak dostarczenie dokumentacji, która pozwoli stwierdzić, czy obiekt nadaje się do użytkowania (w szczególności czy nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi).

Ponadto rozszerzono m.in. listę obiektów niewymagających pozwolenia na budowę oraz prac budowlanych niewymagających zgłoszenia. Nowe prawo budowlane określa też, że stwierdzenie nieważności decyzji pozwolenia na budowę nie będzie możliwe po 5 latach od jego wydania. Szczegółowe informacje o wprowadzonych zmianach i ich wpływie na działalność przedsiębiorców warto uzyskać poprzez specjalistyczne szkolenia, kursy czy warsztaty branżowe.