Systemy oddymiania klatek schodowych – podstawa prawna

Systemy oddymiania klatek schodowych – podstawa prawna

11 października, 2021 Wyłączono przez Artykuły Sponsorowane

Budowa budynków użyteczności publicznej jest przedsięwzięciem zaawansowanym, zarówno pod względem finansowym, jak i w kwestii formalności niezbędnych do załatwienia.

Należy zadbać między innymi o kwestie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Są one ważne nie tylko ze względu na bezpieczeństwo użytkowników budynku, ale także ze względów prawnych. Jakie przepisy regulują obecność systemów oddymiania klatek schodowych?

Przepisy dotyczące klap dymowych

Mnogość przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej potrafi przytłoczyć. W polskim systemie prawnym dotyczącym techniki budowlanej oprócz głównej ustawy, jaką jest prawo budowlane, istnieje szereg doprecyzowujących rozporządzeń. Jednym z nich jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Decydującą rolę odgrywa tu zastosowanie się do paragrafu 207 rozporządzenia z 14 listopada 2017 roku. W jego myśl, jeśli wybuchnie pożar w budynku, który spowoduje wysoki poziom naturalnego zadymienia systemy awaryjne powinny tak zadziałać, aby umożliwić bezpieczne warunki dla osób tam przebywających oraz służb ratunkowych. Tym samym wymaga się, aby ewentualny dym mógł zostać za pomocą systemów automatycznie wypuszczony z pomieszczeń na zewnątrz. Obligatoryjność wyposażenia w tego typu urządzenia, jakimi są systemy oddymiania klatek schodowych, zawarta jest w późniejszych paragrafach cytowanego przepisu. Więcej informacji o zasadach bezpieczeństwa i nowych technologiach znajdziesz na stronie https://www.promat.com/pl-pl/.

Dlaczego w niektórych budynkach nie ma instalacji ?

Wiele budynków użyteczności publicznej posiada klatki schodowe, a nie zaobserwujemy w nich takich systemów. Dlaczego tak jest ? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Budynek mógł być budowany w latach przed wejściem przepisów przeciwpożarowych, a do chwili obecnej nie przechodził remontów wymagających uzyskania pozwoleń.

Przeczytaj również: Zabezpieczenie przejść instalacyjnych – najważniejsze informacje

Drugi wyjątek stanowią budynki niskie, w których klatka schodowa jest połączona z wyjściem. Dzięki temu możliwe jest uwolnienie dymu poprzez drzwi. W przypadku bloków stosowanie klap dymowych na klatkach schodowych występuje tylko, gdy ścieżka ewakuacji jest zbyt długa.