Systemy przeciwpożarowe na klatkach schodowych

Systemy przeciwpożarowe na klatkach schodowych

22 kwietnia, 2019 Wyłączono przez redakcja

Budownictwo wielorodzinne powinno stwarzać bezpieczne warunki do życia mieszkańców. Wysokie bloki z wąskimi klatkami schodowymi muszą być wyposażone w takie systemy przeciwpożarowe, które umożliwiają szybką reakcję w razie wystąpienia zagrożenia i pozwalają na przeprowadzenie akcji ratowniczej. Im wyższy budynek, tym trudniejsze jest podjęcie działań przeciwpożarowych, dlatego systemy muszą być ze sobą zintegrowane, aby umożliwiały natychmiastową reakcję ze strony służb.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe klatek schodowych

Powodzenie akcji ratowniczej zależy w dużej mierze od czasu reakcji. Systemy przeciwpożarowe muszą być ukierunkowane na wczesną detekcję zagrożenia. Nowoczesne czujniki dymu natychmiast sygnalizują wykryty pożar, co pozwala zaalarmować nie tylko mieszkańców, ale także postawić w stan gotowości służby ratunkowe. Im szybszy czas reakcji, tym większe prawdopodobieństwo, że ewakuacja zostanie przeprowadzona natychmiast, zanim pożar rozprzestrzeni się na cały budynek, stwarzając realne zagrożenie dla życia mieszkańców. Systemy przeciwpożarowe muszą być nastawione na wykrycie pożaru, wspomaganie akcji ewakuacyjnej, a także pozbycie się dymu. Instalacje oddymiania odgrywają szczególną rolę w klatkach schodowych znajdujących się w wysokich blokach, gdyż w budynkach takich pożar rozprzestrzenia się dużo szybciej, a ewakuacja jest utrudniona ze względu na intensywniejsze zadymienie. To również uniemożliwia pracę służbom oraz ogranicza skorzystanie z dodatkowego sprzętu, za pomocą którego można usunąć pożar i bezpiecznie wyprowadzić ludzi na zewnątrz. Zintegrowany system przeciwpożarowy powinien opierać się na szybkim wykryciu zagrożenia, skutecznym zaalarmowaniu mieszkańców oraz odpowiedniej wentylacji, w celu usunięcia groźnego dymu.

Zadanie systemu oddymiania na klatkach schodowych

Dym i trujące produkty spalania stwarzają realne zagrożenie dla życia mieszkańców. Zadymiona klatka ogranicza widoczność, uniemożliwiając ucieczkę z obszaru zajętego pożarem, a dodatkowo utrudnia pracę służbom ratunkowym. Dym jest także odpowiedzialny za większą ilość ofiar podczas wybuchu pożaru, gdyż zatrucie toksycznymi gazami powstałymi na drodze spalania, może doprowadzić do natychmiastowego zgonu. Systemy oddymiania muszą być więc ukierunkowane na to, aby zapewniły odpowiednią wentylację klatki schodowej, poprzez odprowadzanie go na zewnątrz budynku. W skład zintegrowanego systemu oddymiania wchodzą czujniki, otwory oddymiające oraz centrala, która w razie alarmu uruchomi systemy wentylacji powietrza. Aby oddymianie klatki schodowej było skuteczne, wszystkie elementy ochrony przeciwpożarowej muszą ze sobą współpracować. Sygnalizacja zagrożenia we wczesnym stadium jego wykrycia oraz podjęcie natychmiastowych kroków do ewakuacji sprawi, mieszkańcy w porę opuszczą teren objęty pożarem. Systemy oddymiania odgrywają kluczową rolę w wyprowadzeniu ludności na zewnątrz bez narażania ich na działanie szkodliwych produktów spalania. Ważne jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji i napowietrzania klatek schodowych, dlatego systemy przeciwpożarowe muszą być zintegrowane z systemem oddymiania.